Varför annonsera i tv

För att din marknadsföring ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att välja rätt marknadsföringskanaler utifrån vad just ditt företag vill uppnå. Här berättar vi fördelarna med att annonsera i tv.

Annonsering i tv ger en oslagbar kombination av rörlig bild & ljud

Tv-reklam bygger på kombinationen av rörlig bild och ljud vilket har stor genomslagskraft som både förstärker upplevelsen och engagerar tittaren. Rörlig reklam väcker känslor och berör människor vilket inspirerar till köp. Genom att stimulera flera sinnen samtidigt är reklamfilmens budskap lättare att minnas, även efter en längre tid.

Tv-annonsering har hög räckvidd

För att få ditt varumärke att växa och öka varumärkeskännedomen krävs räckvidd. Annonsering i traditionell tv i kombination med playtjänster ger en snabb och oslagbar räckvidd. 

Unik och transparant mätmetod

Att annonsera hos oss innebär att din kampanj mäts och följs upp av det oberoende företaget MMS (MediaMätning i Skandinvien) som är garant både för transparens, mätbarhet och valuta på den svenska tv- och videomarknaden. All tv-tittning (både traditionell och playtjänster) mäts av MMS, de har inga egenintressen, förutom att leverera så bra och exakta mätningar på din annonsering som möjligt.

En säker annonsmiljö

När du annonserar hos oss visas din reklam i en annonsmiljö som värnar om annonsören. Tv har hundraprocentig viewability, om du annonserar hos oss finns det ingen risk att filmen halkar ur rutan. Med oss visas din reklamfilm i en välproducerad miljö bland kända program och tv-personligheter.