Kvartalets säljare Q1 2018

Stort grattis… Malin Holmgren!

Malin arbetar som Key Account Manager och har sin bas på vårt kontor i Stockholm.

Utdrag från motiveringen:
Vinnaren av första kvartalet 2018 stod i startgroparna med iver att ta sig an denna stora utmaning. Malin har jobbat med bra framförhållning, metodiskt bearbetat marknaden efter stora och små kunder. 

Du kan kontakta Malin här