Vad säger våra kunder

Vi uppskattar all typ av feedback från våra  kunder så att vi som företag kan förbättras och utvecklas. Vårt mål är att alla kunder ska vara nöjda och extra kul när vi får positiv feedback

Anna Hedvall - Video Manager på OMD

Varför valde du att annonserna hos Airtime Sales?
Jag valde Airtime Sales på grund av deras regionala utbud samt att deras profil passade målgruppen.

Vilket mål hade du med kampanjen/annonseringen?
Skapa räckvidd och kännedom inom utvalda regioner.

Vilka regioner köpte du och varför har du valt just dessa områden?
Vi köpte, Dalarna, Gävle, Linköping, Norrköping, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.  Dessa valdes på grund av kundens tillgänglighet via regionerna.

Blev utfallet det du förväntade dig?
Utfallet blev över förväntan då vi vid adderad region (fanns ej med vid föregående års strategi) såg både ett ökat sökintresse, ökade konverteringar samt en lägre kostnad per konvertering efter att ha adderat TV i regionen.

Kommer du att fortsätta att annonsera hos Airtime Sales?
När briefen är rätt – absolut.

Vad anser du är styrkorna med att annonsera i Tv/streamingtjänster?
Styrkan med rörligt media är den känsla som skapas för varumärket som sedan spiller ner och tas ut i andra kanaler.

Hur kom du i kontakt med Airtime Sales?
Genom byråkontakt.

Hur uppfattade du att servicen och förståelsen för ditt behov togs emot av din kontakt på Airtime? 
Mycket bra!

Vad har varit särskilt bra med samarbetet mellan dig och Airtime Sales?
Lyhördhet samt vilja att hitta lösningar

Tack snälla Anna, så roligt att höra!