Kundcase – Autoexperten

Autoexperten är en rikstäckande bilverkstadskedja i Sverige. De har för närvarande cirka 430 bilverkstäder som är anslutna till konceptet Autoexperten.

Kundcase – Autoexperten

Autoexperten är en rikstäckande bilverkstadskedja i Sverige. De har för närvarande cirka 430 bilverkstäder som är anslutna till konceptet Autoexperten. Alla bilverkstäder ägs och drivs som egna företag, franchise.

Autoexpertens marknadschef, Victoria von Reis, valde att introducera regional tv-annonsering på en konferens där samtliga franchisetagare/verkstäder deltog. Intresset visade sig vara mycket stort och det slutade med att över 50 verkstäder var med i kampanjen.

Filmen var densamma i alla regioner, det som skiljer är slutplattan där varje region har sina lokala verkstäder angivna.

Kampanjens syfte var att driva offertförfrågningar via hemsidan och Autoexperten annonserade endast hos Airtime Sales under dessa 3 veckor.

Resultatet

”Resultatet efter kampanjen var att vi fick 100% mer förfrågningar in till den här tjänsten vilket innefattar mer jobb inom våra verkstäder, där vi fick många, många fler offerter att besvara. Dessutom har det spillt över på längre tid kan man väl säga för att vi fortsätter hålla en väldigt hög frekvens på nya förfrågningar. Det är väldigt positivt vad det har hjälpt oss”
Victoria von Reis
Marknadschef
Play Video